Psie Pole

Psie Pole

Psie Pole

Psie Pole jest jedyną dzielnicą miejską w Polsce, która od wieków znana jest w całym kraju, a sławą ustępuje jedynie Grunwaldowi.

Historia naszej dzielnicy

Chociaż ponad 500 lat znajdowało się poza polskimi granicami, w niczym nie zaszkodziło to jej renomie. Nie od razu jednak stała się znana.Już od V tysiąclecia p.n.e. żyli tu ludzie, choć średniowieczna osada istniała dopiero od VI w. Zbudowano ją na drodze handlowej łączącej południe Europy z wybrzeżem Bałtyku.

Od końca X wieku Psie Pole stało się częścią Polski. Nietypową nazwę zawdzięcza biskupowi krakowskiemu, Wincentemu Kadłubkowi, który w swojej kronice w ten sposób określił pobojowisko, pozostałe po zwycięskiej bitwie oddziałów Bolesława Krzywoustego z wojskami cesarza Niemiec – Henryka V.

Bitwa według Kadłubka

Bitwa, zdaniem Kadłubka, odbyła się w 1109 r. Pisał on: „Na dowód tego istnieje jeszcze nazwa miejsca, bowiem zbiegła się tam niezmierna sfora psów, które pożerając tyle trupów zapadły w jakąś szaleńczą dzikość, tak że nikt nie śmiał tamtędy przejść, i dlatego owo miejsce nazywa się Psim Polem”. Stało się to dziewięćset lat temu…

Od czasu powstania kroniki – początku XIII w.- nazwa Psie Pole pojawia się również w innych dokumentach. Zgodnie z nimi, w 1206 r., osada stała się częścią dóbr należących do klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu.

Lokowana została w 1252 r., później należała do księstwa głogowskiego i oleśnickiego. W 1335 r. przeszła pod panowanie czeskie i na początku XV w. otrzymała prawa miejskie. Spłonęła doszczętnie w czasie wojen husyckich toczonych na Śląsku w latach 1431 – 1432.

Miasto w rękach Habsburgów

Następne wieki odcisnęły się swoim piętnem na dziejach Psiego Pola. W 1526 r. miasto znalazło się w granicach państwa Habsburgów. W 1740 r. kolejnym zwierzchnikiem Dolnego Śląska stały się Prusy, a nowe władze próbowały zmienić niewygodną dla siebie nazwę na Friedrichstadt. Bezskutecznie!Na Psim Polu stacjonowały nawet wojska cesarza Napoleona I w 1806 r., dowodzone przez jego brata – Hieronima, który miał tu swoją kwaterę. Po zjednoczeniu Niemiec w 1871 r. stanowiło ono część Cesarstwa Niemieckiego.

Miasto potrafiło skorzystać z bliskości trzeciej po Berlinie i Królewcu stolicy Niemiec – rozwijała się sieć telefoniczna, wodociągowa, kolejowa oraz gazowa. Funkcjonowała nawet miejska łaźnia. Po I wojnie światowej, w czasach Republiki Weimarskiej, w 1928 r. Psie Pole przyłączono do Wrocławia jako jego kolejną część.

Breslau i Psie Pole(Hundsfeld) okresie III Rzeszy

W okresie III Rzeszy dzielnica była terenem inwestycji przemysłowych. Powstały tutaj m.in. zakłady Borsiga, obecny PZL Hydral.W 1945 r. Psie Pole wraz z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem powróciło do Polski. W latach 60 i 70 rozbudowywano zakłady przemysłowe Polar, PZL Hydral, Aspa, Wrozamet. Część z nich uległa przekształceniu i funkcjonuje do dzisiaj.

W ostatnich latach powstały nowe osiedla mieszkaniowe. Po przekształceniach ustrojowych funkcjonują rady osiedlowe. Mieszkańcy czynnie włączają się w odtworzenie dawnej świetności Psiego Pola oraz jego rozwój, świadomi jego przeszłości i w poczuciu odpowiedzialności za jego rozkwit.

To już nie jest historia. To teraźniejszość i przyszłość, na której rzecz wszyscy możemy działać wspólnie. Działajmy więc!

Witold Wenzel

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.